styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Bez Ściemy

W tym roku ukończyłam kierunek humanistyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pisałam na temat ruchów młodzieżowych lat 60-70-tych. Jestem absolwentką jednego z liceów dąbrowskich. Pisząc moją pracę, zastanawiałam się, dlaczego młodzi Polacy 30-40 lat temu byli pokoleniem rewolucyjnym, któremu o coś w życiu chodziło i dlaczego młodzież dzisiaj (przede wszystkim ta dąbrowska, bo ona jest mi najbliższa) z jednej strony ogarnięta jest apatią, z drugiej zaś – jeśli jest już aktywna – szczurzym pędem w kierunku robienia kariery za wszelką cenę – także za cenę rezygnacji z respektowania podstawowych wartości. Gdy pod koniec lat 60. młodzież za granicą (np. hippisi) protestowała przeciwko wojnom, polscy studenci walczyli o wolność słowa z komunistyczną „dyktaturą ciemniaków" takich, jak Władysław Gomułka. Nieco później studenci walczyli z reżimem (rzekomo „oświeconego") Edwarda Gierka, którego Służba Bezpieczeństwa od czasu do czasu mordowała niektórych z nich (np. krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa w 1977 roku). W latach 80. młodzi Polacy walczyli z dyktaturą generała Jaruzelskiego. Czasem płacili za to własnym zdrowiem lub nawet życiem. Trafiali do więzień, tracili pracę, bo ważne dla nich były ideały. Nawet gdy nie chodziło o jakieś wielkie sprawy, studenci walczyli z władzami o lepsze warunki nauki, zaś licealiści o to, by móc nosić długie włosy, dziewczyny zaś, by pozwolono im chodzi do szkoły w spodniach (było to zabronione w wielu szkołach w Polsce jeszcze w latach 70.). Czy ktoś jest w stanie podać mi jakiś przykład protestu młodych ludzi na terenie naszego powiatu w ostatnich 20 latach? Wątpię. Ja co prawda mam dopiero 24 lata, ale z racji mojej pracy magisterskiej miałam okazję zapoznać się z historią także Powiśla Dąbrowskiego, jeśli chodzi o młodzieżowe ruchy protestu. Jeśli młodzi ludzie są aktywni (większość ogranicza tę aktywność do przysłowiowej puszki piwa lub obmacywania się w krzakach), to sprowadza się to do postawy wazeliniarskiej, która gwarantuje młodemu człowiekowi jakąś pracę po ukończeniu marnej szkoły lub przynajmniej kilkumiesięczny staż. Uczniowie boją się skrytykować dyrekcję szkoły, nie mówiąc już o jakiejś władzy wyższego szczebla. Tak są wychowywani. Tchórzliwi rodzice, tchórzliwi nauczyciele dają przykład. Niemal od kolebki wpajana jest człowiekowi na Powiślu zasada: „Pokorne ciele, dwie matki ssie". W naszym regionie wazelina jest niemal kanonizowana w środowisku młodych ludzi, bo tak jest także w środowisku dorosłych. Faktem jest, że władza w takich prowincjonalnych powiatach, jak nasz, próbuje często zastraszać dorosłych, ale jak zrozumieć, że także uczniowie dają się zastraszyć? Nastoletnia młodzież zawsze miała rewolucyjny charakter, ale nie u nas. Widocznie wychowanie i „edukacja" w środowisku wiejskim lub małomiasteczkowym ma przemożny wpływ na to, że młodzi ludzie są tchórzami. Przeglądałam w ramach moich studiów różne informacje na temat dąbrowskich inicjatyw młodzieżowych, na przykład gazetki szkolne. Byłam zażenowana. Żadnego buntu, żadnego protestu, żadnej krytyki. Tylko i wyłącznie wylewająca się wazelina. Kultura zmienia się w dzisiejszych czasach bardzo szybko. Nie zawsze na lepsze. Zmienia się tak szybko w Londynie, Madrycie, Nowym Jorku, także w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Zmiany w małych ośrodkach są znacznie wolniejsze. Dąbrowska skorupka nie nasiąknęła za młodu ideami sprzeciwu (np. wobec głupoty władzy), lecz serwilizmu, strachu i ewentualnie wyścigu szczurów lub - bardziej precyzyjnie mówiąc – trzody chlewnej do koryta. Dominika
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Już od 20 lat w naszym regionie kształcą się dzieci i młodzież z wadą słuchu. Z inicjatywy rodziców w 1992 roku przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Tarnowie powstały pierwsze oddziały dla dzieci niesłyszących. Z czasem przybywało uczniów nie tylko z powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego czy brzeskiego, ale nawet z Podkarpacia. Rodzice rozpoczęli starania o budowę odrębnej szkoły z internatem i utworzenie placówki, która zapewni osobom niesłyszącym z całego regionu edukację na wysokim poziomie. Po 14 latach zmagań, pokonywania piętrzących się trudności w 2006 roku powołano Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (przy ulicy Romanowicza w Tarnowie, k. Parku Strzeleckiego). Obecnie w Zespole kształcą się uczniowie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej z całego regionu (w tym również z powiatu dąbrowskiego). Mogą tu zdobyć zawód cukiernika, kucharza, ogrodnika, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Mogą też uzyskać dodatkowe umiejętności na kursach np. prawo jazdy. W roku 2013 planowane jest poszerzenie oferty kształcenia o technikum (w pierwszym roku będzie to technik żywienia i usług gastronomicznych, a później technik fotografik). Natalia Król z Powiśla, uczennica klasy III gimnazjum, mówi, że bardzo lubi chodzić do szkoły przy Romanowicza: „Mam tu wielu przyjaciół. Muszę się dużo uczyć, najbardziej lubię historię. Biorę udział w różnych konkursach. W ubiegłym roku zdobyłam III miejsce w konkursie recytatorskim, a w tym - wyróżnienie. Wspólnie z moją klasą nakręciłam krótki film pt. 'Jedz smacznie i zdrowo'. Wygraliśmy główną nagrodę, a filmów na konkurs wpłynęło bardzo dużo z całej Polski. Bardzo lubię tańczyć, moim ulubionym tańcem jest walc angielski. Ale teraz najważniejsze jest dla mnie, aby jak najlepiej zdać egzamin gimnazjalny". Uczniowie Zespołu Szkół chociaż słabo słyszą, uczą się mówić i rozumieć. Każdy uczeń objęty jest pomocą logopedyczną, opieką pedagogiczną i psychologiczną. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia realizację programu nauczenia metodami indywidualnie dostosowanymi do potrzeb i możliwości ucznia. Praca w 6-8-osobowych zespołach klasowych sprzyja indywidualizacji nauczania, daje też możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności. Uczniowie zajmują czołowe lokaty w ogólnopolskich konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych. Zespół poszczycić się może m.in. I miejscem w Konkursie Wiedzy o Literaturze w Bydgoszczy, II miejscem w konkursie matematycznym w Krakowie. Uczniowie z Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących to laureaci wojewódzkich konkursów historycznych: „Moja rodzina na tle historii najnowszej", „Mój region na tle historii najnowszej" w Krakowie, gdzie zmierzyli się ze słyszącymi rówieśnikami, to wreszcie laureaci konkursów ekologicznych i promujących zdrowie. Są tutaj także zwycięzcy zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, w tym wicemistrz świata w zjeździe narciarskim. Młodzież może rozwijać swe talenty w szkolnym teatrze tańca, gdzie nie tylko zdobywa nagrody i odnosi sukcesy w różnych konkursach, ale przede wszystkim bawi się i integruje. Dużym przedsięwzięciem było wystawienie przez niesłyszących uczniów ZSdNiSS „Balladyny" J. Słowackiego w Tarnowskim Teatrze. Niesłyszący aktorzy zaprosili na inscenizację rodziców, kolegów ze szkoły oraz słyszących rówieśników. Tak więc uczniowie spędzają w szkole czas nie tylko na nauce, ale rozwijają swoje talenty, odnaleźli tu przyjaciół, czują się bezpiecznie, realizują swoje plany. Ci, którzy mieszkają zbyt daleko, by dojeżdżać do szkoły przy Romanowicza, mieszkają w położonym obok szkoły internacie, w którym pracują z nimi po zajęciach szkolnych wysoko wykwalifikowani surdopedagodzy. TEATROTERAPIA Ciekawą inicjatywą jest działalność koła teatralnego „Arlekin", która stanowi swego rodzaju teatroterapię. Prowadzony przez surdopedagogów z internatu teatr zaprezentował np. spektakl „Alkohol – utracone marzenia". Teatroterapia wpływa bardzo pozytywnie na niesłyszących uczniów, biorących udział w spektaklach. Surdopedagodzy z internatu szkolnego potwierdzają, iż wszelka aktywność, np. tego typu udział w spektaklach teatralnych, jest doskonałą formą terapii. Niepełnosprawni czują się po prostu potrzebni, gdy występują na scenie. Dzieci z wadami słuchu, które stworzyły koło teatralne „Arlekin" w internacie, wzięły udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w szczecińskim teatrze „Pleciuga", pod patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej. Mimo, że uczestnikami festiwalu były przecież dzieci i młodzież z wadami słuchu, starano się pokazać także fragmenty z tekstem. Wymagało to od młodych aktorów szczególnego wysiłku. Koło teatralne „Arlekin" już wcześniej zaskoczyło widzów swymi pomysłami. Duże wrażenie zrobił spektakl zaprezentowany na scenie Tarnowskiego Teatru przez wychowanków internatu pod tytułem „Nigdy nie jest za późno". Wydać się może w pierwszej chwili niemożliwe, by osoby, które nie słyszą i nie mówią, mogły prezentować spektakl teatralny. Uczniowie przekazywali treść spektaklu w języku migowym. Równocześnie jeden z opiekunów czytał to, co migali niesłyszący aktorzy. Spektakl "Nigdy nie jest za późno" mówił o tym, jak chłopiec, który wpadł w alkoholizm, stracił dziewczynę, został wyrzucony z drużyny sportowej, wpadł w konflikt z rodziną, szkołą. Po rozmowie z duchem ojca-alkoholika, który zmarł z powodu choroby alkoholowej, chłopiec postanowił jednak rozpocząć nowe życie bez alkoholu. JUBILEUSZ SZKOŁY Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących przy Romanowicza posiada Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Szkoła dla niesłyszących oraz internat, w którym mogą mieszkać uczniowie spoza Tarnowa, to miejsca, w których budowane jest w każdym dziecku poczucie własnej wartości, samodzielność. Niesłyszący uczniowie przygotowywani są do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie ludzi słyszących. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych klasopracowniach, gabinetach logopedycznych, psychologicznych i logorytmicznych. Uczniowie dojeżdżający do szkoły spoza Tarnowa zapewnioną mają opiekę na świetlicy szkolnej z możliwością zjedzenia obiadu. Uczniowie mogą też mieszkać w internacie, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka pedagogiczna i medyczna oraz oczywiście wyżywienie, a także zajęcia z surdopedagogami. W internacie funkcjonuje pracownia komputerowa, działa także koło fotograficzne. Przy Zespole Szkół działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę", które wspiera różne przedsięwzięcia uczniów, ale też stanowi grupę wsparcia dla rodziców. 15 czerwca Zespół będzie uroczyście obchodzić jubileusz 20-lecia kształcenia dzieci i młodzieży niesłyszącej w naszym regionie. Zaprasza więc swoich absolwentów, ich rodziców, a także wszystkich sympatyków szkoły dla niesłyszących z całego regionu oraz rodziców (także z Powiśla Dąbrowskiego), którzy chcieliby, aby ich niesłyszące lub słabo słyszące dzieci miały możliwość zdobywania wiedzy właśnie w tym zespole szkół. Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczną się mszą św. o godz. 9:30, 15 czerwca, w kościele św. Józefa w Tarnowie i będą kontynuowane (od godz. 11:00), w auli PWSZ (budynek C, przy ul. Mickiewicza w Tarnowie), zaś od godz. 14:00 będzie można zwiedzać zespół szkół przy u. Romanowicza oraz zobaczyć wystawę prac uczniów Więcej informacji na temat kształcenia niesłyszących dzieci i młodzieży w naszym regionie można znaleźć na stronach: http://www.nieslyszacy.xt.pl http://www.internatsosw.pl oraz http://www.sosw.tarnow.pl poniżej film z jednego z przedstawień teatralnych uczniów niepełnosprawnych z SOSW   _______________________________________________________________________ Papierową wersję pisma „PRAWDĘ MÓWIĄC" można kupić także w Tarnowie (od piątku, 30 listopada) w: Sklep Józefa Skórki u zbiegu ulic Wałowa i Krakowska ul. Katedralna 4, Tarnów, tel.: 14 627 82 28 w najbliższym numerze m.in.: - Kim jest naprawdę Piotr Dziża, jeden z organizatorów Festiwalu Niepodległości w Tarnowie? - Czy można ufać komuś, kto atakuje radnych za to, że uhonorowali biskupa, kto nie spłaca swych długów, choć jest zdolnym do pracy, kto sympatyzuje z lefebrystami, którzy uważają, że bł. Jan Paweł II rzekomo "niszczył Kościół katolicki" i kto stara się usprawiedliwić b. oficera komunistycznej SB, pracującego w wydziale ds. Kościoła katolickiego? ___________________________________________________________________________________
czytaj więcej...
2012-07-07 17:17

Czy warto głosować na PSL?

              Nepotyzm PSL-u w KRUS-ie – kliknij tutaj: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114928,5663835,Nepotyzm_PSL_u_w_KRUS_ie.html TVN pokazał nepotyzm PSL – kliknij: http://www.pardon.pl/artykul/6158/tvn_pokazal_nepotyzm_psl_posel_kilkaset_razy_to_robilem Korupcyjne afery PSL-u – kliknij: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114928,5627344,Korupcyjne_afery_PSL_u.html PSL stosuje nepotyzm i obrzydliwe partyjniactwo - kliknij: http://www.gf24.pl/8329/psl-stosuje-nepotyzm-i-obrzydliwe-partyjniactwo Poseł PSL stanie przed sądem – patrz: http://prawdemowiac.pl/index.php/newsreader/items/384.html Oskarżony starosta bocheński z PSL – patrz: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/428081,polityk-zamieszany-w-afere-w-radzie-mpk-krakow,id,t.html Pitera ściga nepotyzm PSL – patrz: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pitera-sciga-nepotyzm-psl,62423.html Wiceminister Skarbu Jan Bury z PSL złamał ustawę antykorupcyjną – patrz: http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/cba-jan-bury-zama-prawo_188609.html Działacz PSL oskarżony o korupcję – patrz: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Dzis-rozprawa-dzialacza-PSL-oskarzonego-o-korupcje,wid,10519391,wiadomosc.html?ticaid=1ec38 Afera z rejestracją leku z PSL-em w tle – patrz: http://news.money.pl/artykul/afera;z;rejestracja;leku;z;psl;w;tle,88,0,434520.html Policja zatrzymuje ludzi PSL-u – patrz: http://www.aferyprawa.eu/Urzednicy/Policja-zatrzymuje-pod-zarzutami-korupcji-dzialaczy-PSL-Leszka-Grala-prezesa-Dolnoslaskiej-Izby-Rolniczej-i-prezes-ARiMR-Bozene-Rynkowska-2847 Skandale i afery na ludowo – patrz: http://www.gazetapolska.pl/9415-skandale-i-afery-na-ludowo Cała Agencja dla PSL – patrz: http://www.stopkorupcji.org/tresc.php?subaction=showfull&id=1132945190&archive=&start_from=&ucat=2& Rodzinny interes ministra Sawickiego (PSL) – patrz: http://www.gazetapolska.pl/5741-rodzinny-interes-ministra-sawickiego W ARiMR pracują członkowie rodzin PSL-owskich działaczy – patrz: http://www.stopkorupcji.org/tresc.php?subaction=showfull&id=1132946260&archive=&start_from=&ucat=2& „PSL-owska klika" – patrz: http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3032207.html Korupcja, PSL i XXI wiek – patrz: http://forum.gazeta.pl/forum/w,28,2907429,2907429,Korupcja_PSL_i_XXI_wiek_.html Jak syn ministra Sawickiego weterynarzem został – patrz: http://wyborcza.pl/1,76842,11039909,Jak_syn_ministra_Sawickiego_weterynarzem_zostal.html Cwańszy brat – nepotyzm w PSL – patrz: http://www.wykop.pl/ramka/87794/nepotyzm-w-rzadzie-po-psl/ PSL - Nepotyzm i niekompetencja – patrz: http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/158933,platforma-o-psl-nepotyzm-i-niekompetencja.html Nepotyzm PSL – patrz: http://www.youtube.com/watch?v=JB5-HiVOGd4 gdy w tym przypadku nie otworzy się film wytnij ten link i wklej w wyszukiwarce, a później ENTER
czytaj więcej...

(13 komentarzy)

W naszych RELACJACH FILMOWYCH znajdziecie Państwo link do filmu opowiadajacego o produkcji innego filmu z udziałem Sławomira Sierakowskiego, skrajnie lewicowego publicysty.
czytaj więcej...

(7 komentarzy)