styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Dąbrowa Tarnowska

Wczoraj, 23 listopada odbyło się Zebranie Wiejskie w Żelazówce (gmina Dąbrowa Tarnowska). Zamiast wiecu poparcia dla burmistrza Początka mieliśmy do czynienia z ciągiem pretensji mieszkańców pod adresem obecnych władz. Mowa była o zmianie funduszu sołeckiego. Wkradł się błąd, który trzeba było naprawić, o niewłaściwym miejscu, w którym wysadzani są z autobusu uczniowie z Żelazówki, wycince drzew oraz szwendaniu się po wiosce urzędników bez uprzedzenia mieszkańców, a także o nieinformowaniu sołtysa o tego typu działaniach. Na zebraniu obecny był jeden z dwóch kandydatów na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który odpowiadał na pytania mieszkańców Żelazówki - patrz inny artykuł i film z tego spotkania. Poniżej prezentujemy galerię zdjeć oraz relację filmową z zebrania. Napiszemy o nim także w styczniowym numerze "Prawdę mówiąc".
czytaj więcej...
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem w wyborach na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Dziękuję wszystkim, którzy mnie w tej kampanii wspierali. Zapewniam, że nadal będę służył Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. W wyborach na Burmistrza otrzymałem 1.760 głosów (22% głosujących). Ten dobry wynik świadczy, że mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska oczekują zmian. Taki kapitał popracia może w drugiej turze zadecydować o wyborze nowego burmistrza. Gratuluję Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu przejścia do drugiej tury wyborów. Krzysztof Kaczmarski jest tym kandydatem, którego Prawo i Sprawiedliwość obdarza w II turze swoim popraciem. Zwracam się do Państwa, Drodzy Wyborcy, w imieniu własnym oraz wszystkich członków i sympatyków PiS-u z gorącą prośbą o liczne uczestnictwo w II turze wyborów na Burmistrza. Krzysztof Kaczmarski zasługuje na nasz głos w dniu 30 listopada. W tych wyborach liczy się każdy głos. Wierzymy, że kolejne cztery lata przyniosą od dawna oczekiwaną szansę na rozwój gospodarczy naszej małej Ojczyzny. Zmiany są możliwe, jeśli współnie poprzemy Pana Krzysztofa! Z poważaniem Wiesław Krajewski  
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Panie Burmistrzu, z przykrością muszę napisać, że swoją odpowiedzią na pytanie zadane Panu podczas debaty kandydatów na burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, a odnoszące się do nielegalnie pobieranych opłat za przedszkola, poniżył Pan rodziców, a opinii publicznej przekazał nieprawdziwe informacje. Najbardziej przykre i upokarzające jest to, co powiedział Pan o nas, rodzicach :"... jak jest okazja odebrać - to odbierajmy..." Panie Burmistrzu, władza komunistyczna odbierała Polakom ziemię, kamienice, domy, a nawet organizacje, natomiast rodzice z Gminy Dąbrowa Tarnowska, zarządzanej przez Pana, nie odebrali tylko odzyskali to, co wbrew prawu od nich pobrano, a czego Pan do końca nie chciał im oddać. Kolejną niepokojącą sprawą jest to, że w swojej odpowiedzi przekazał Pan opinii publicznej kilka nieprawdziwych informacji (cytowane w liście Pańskie wypowiedzi pochodzą z nagrania wideo debaty kandydatów na burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej): „to nie były wielkie pieniądze..." , fragment nagrania Proszę Pana, rodzice otrzymywali zwroty od 2000 zł do ponad 6000 zł. Jeżeli porównamy te kwoty z zasiłkiem rodzinnym na dziecko - około 100 zł, to nie podzielam Pana opinii, że są to niewielkie pieniądze. Ale przyznaję Panu rację, że w odniesieniu do pensji około 11 000 zł (pensja burmistrza, przyp. red.), faktycznie kwoty te nie robią wrażenia.„uchwała dotyczyła opłat za usługi przedszkolne powyżej 5-ciu godz., do 5 godz. są, były GENERALNIE bezpłatne ... " , fragment nagrania Panie Burmistrzu: uchwała NIE DAWAŁA MOŻLIWOŚCI POSŁANIA DZIECKA NA 5-CIO GODZINNE ZAJĘCIA BEZPŁATNE TAK, JAK ZAPEWNIAŁA I ZAPEWNIA TO NADAL ODPOWIEDNIA USTAWA. Uchwała była tak „chytrze skonstruowana", że rodzic mógł posłać dziecko na bezpłatne zajęcia, ale nie mógł dziecku wykupić posiłków! I tą prawdę ukrył Pan w słowie GENERALNIE! Panie Burmistrzu, czy potrafi Pan sobie wyobrazić, jak może funkcjonować 3-, 4-, 5-, 6-letnie dziecko na jadalni, nie mogąc zjeść razem z pozostałymi rówieśnikami śniadania czy ciepłego obiadu? W ustawie o systemie oświaty nigdzie nie ma mowy, że organ może uniemożliwić rodzicowi wykupienie swojemu dziecku posiłków na stołówce, znajdziemy natomiast zapis mówiący, że organ może zwolnić rodzica z opłaty za wyżywienie dziecka! I kolejne Pana słowa, wprowadzające opinię publiczną w błąd: „Sąd Administracyjny stwierdził, że co prawda Rada miała prawo uchwalać, natomiast powinna szczegółowo sprecyzować, za jaki katalog usług powinny być pobierane dodatkowe opłaty...". Panie Burmistrzu, WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. W ocenie sądu uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa, co skutkować musiało stwierdzeniem jej nieważności w całości. Sąd Panie Burmistrzu zakwestionował najważniejsze w uchwale cztery pierwsze paragrafy (§1- 4) dotyczące opłat. Stanowiły one zasadniczą treść uchwały. Stąd unieważnienie uchwały w całości. Nie można zatem Panie Burmistrzu mówić, że chodziło tylko o „sprecyzowanie katalogu usług". Oto fragment uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie: „...zakwestionowane przepisy dotyczące opłat (§1- 4) stanowiły zasadniczą treść uchwały..." Paragrafy niezakwestionowane, to (każdy zgodzi się, że do „istoty" problemu opłat nic nie wnosiły):§ 5- mówiący, że opłaty pobiera się miesięcznie z góry do 15 każdego miesiąca.§ 6 - mówiący, że wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.§ 7 - informujący, że dwie wcześniejsze uchwały tracą moc.§ 8 - mówiący, że uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 września 2008 r. Rodzice odzyskali to, co pobrano od nich z naruszeniem prawa. Nie naruszyli przy tym żadnych norm moralnych i prawnych. „Dochodzili swego" umacniani bezinteresowną miłością swoich dzieci i bliskich. Nikomu nic nie odebrali. Niestety, dalej są zmuszani do kolejnych nielegalnych opłat za basen. Rodzi się zatem pytanie, na jakiej podstawie Pan, Panie Burmistrzu stwierdził, że „rodzice wyrządzili krzywdę przedszkolom"? Najgorszą rzeczą jaka może spotkać osobę pokrzywdzoną jest oskarżenie jej. Z poważaniemJerzy Żelawski Dąbrowa Tarnowska, 24.11.2014 r.
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Trzej kandydaci na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej (z pierwszej tury wyborów): Wiesław Krajewski (PiS), Krzysztof Kaczmarski (Niezależni) oraz Andrzej Buśko (Alternatywa) podpisali przed drugą turą wyborów deklarację koalicyjną przed drugą turą wyborów, w której jeden z nich – Krzysztof Kaczmarski konkurował będzie z dotychczasowym burmistrzem Dąbrowy Stanisławem Początkiem. Porozumienie może być decydującym działaniem, jeśli chodzi o wynik wyborów, jako że na trzech w/w sygnatariuszy deklaracji głosowało ponad 50% wyborców dąbrowskich. Jeśli zachowają oni solidarność w drugiej turze, burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej zostanie Krzysztof Kaczmarski. Jeśli porozumienie zafunkcjonuje także w nowo wybranej Radzie Powiatu Dąbrowskiego, władzę w nim przejmie koalicja PiS –Niezależni, a Tadeusza Kwiatkowskiego na stanowisku starosty zastąpić może kandydat Prawa i Sprawiedliwości (np. Wiesław Krajewski?) lub Niezależnych (Krzysztof Kaczmarski). Gdyby jednak ten ostatni został wybrany burmistrzem Dąbrowy, wówczas Niezależni musieliby przedstawić innego kandydata na stanowisko starosty dąbrowskiego. Poniżej prezentujemy treść deklaracji: DEKLARACJA KOALICYJNAKomitet Wyborczy Wyborców Niezależni Powiśle Dąbrowskie, Prawo i Sprawiedliwość oraz Alternatywa dla Dąbrowy „Razem zdziałamy wiele dla naszej gminy" W poczuciu odpowiedzialności za losy gminy Dąbrowa Tarnowska, a jednocześnie w odpowiedzi na demokratyczną decyzję jej mieszkańców, wyrażoną 16 listopada 2014 r. Niezależni Powiśle Dąbrowskie, Prawo i Sprawiedliwość oraz Alternatywa dla Dąbrowy: - uznając konieczność zmian oraz systematycznych działań Rady Miejskiej, mających na celu poprawę życia społecznego i gospodarczego gminy,- mając świadomość, że Dąbrowie Tarnowskiej potrzebna jest kompetentna, sprawna i wrażliwa na los mieszkańców gminy Rada Miejska,- w przeświadczeniu o konieczności realizacji konstytucyjnych i ustawowych praw wspólnoty samorządowej i zapewnienia rzetelności i sprawności w działaniu Rady Miejskiej, podejmując się służby na rzecz naszej małej Ojczyzny, postanowili zawrzeć partnerską współpracę w oparciu o wzajemne zaufanie, z dobrą wolą szukania kompromisów w sprawach o szczególnym znaczeniu dla gminy Dąbrowa Tarnowska. Zawarte porozumienie daje gwarancję na stabilną pracę Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej jak również realizację programów wyborczych poszczególnych komitetów w najbliższej kadencji. Niezależni Powiśle Dąbrowskie, Prawo i Sprawiedliwość oraz Alternatywa dla Dąbrowy pragną dać przykład harmonijnej i uczciwej współpracy. W sprawach trudnych koalicjanci poszukiwać będą kompromisu, kierując się dobrem wspólnoty samorządowej oraz realizacją programów wyborczych poszczególnych komitetów. Jednocześnie koalicyjne komitety wyborcze uznały, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla Gminy Dąbrowa Tarnowska jest wybór Krzysztofa Kaczmarskiego na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Jednocześnie sygnatariusze porozumienia wyrazili przekonanie, że właściwym rozwiązaniem będzie także zawarcie koalicji PiS i Niezależni Powiśle Dąbrowskie w Radzie Powiatu Dąbrowskiego. Andrzej Buśko - Krzysztof Kaczmarski - Wiesław Krajewski Dąbrowa Tarnowska, 20 listopada 2014 r.   Napiszemy o tym w grudniowym numerze.
czytaj więcej...