styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Dąbrowa Tarnowska

Tak jak przewidywaliśmy w naszej sondzie już kilka miesięcy temu, w pierwszej turze wyborów na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej wygrał co prawda dotychczasowy włodarz dąbrowski Stanisław Początek, jednak – jak wskazują na to wyniki jego kontrkandydatów – wybory przegra w drugiej turze. Popularność obecnego burmistrza Stanisława Początka jest znacznie mniejsza niż 4 lata temu, co wynikało już z naszej w/w sondy. Na Początka głosowało tylko 42 procent wyborców. Przypomnijmy, iż w 2010 roku wygrał już w pierwszej turze. Zważywszy, iż na Krzysztofa Kaczmarskiego zagłosowało 26%, na Wiesława Krajewskiego 22%, Andrzeja Busko – 8,5%, zaś na Sławomira Gąsiorowskiego 1%, należy przypuszczać, że w drugiej turze Początek przegra z Kaczmarskim stosunkiem 42% : 58%, jako że wszyscy kontrkandydaci obecnego burmistrza krytykowali go, a ich elektoraty są negatywnie nastawione do Stanisława Początka. Tak więc wszystko na to wskazuje, iż będziemy mieli nowego burmistrza, którym zostanie zapewne Krzysztof Kaczmarski (na zdjęciu). Także wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej obrazują krytyczny stosunek mieszkańców miasta do rządów Stanisława Początka. Przypomnijmy, iż po raz pierwszy wybory do Rady Miejskiej odbyły się według innych zasad – ordynacji większościowej, w jednomandatowych okręgach wyborczych – co znaczy, iż radnym zostawał ten, kto w danym (małym) okręgu wyborczym zdobył największą ilość głosów. PSL zdobył tylko 4 mandaty, zaś ugrupowanie burmistrza Początka – Wspólnota – 5 mandatów. Tak więc w sumie będą dysponować w nowej Radzie Miejskiej tylko 9 radnymi. PiS uzyskał 4 mandaty, Niezależni (Kaczmarskiego ) - 6 mandatów, zaś Alternatywa (Buśki) – 2 mandaty, co oznacza, iż konkurencja Początka będzie miała w Radzie większość – to jest 12 radnych. Tak więc również ze względu na stabilizację sytuacji w dąbrowskim samorządzie mieszkańcom opłaca się bardziej głosować w drugiej turze na Kaczmarskiego niż na Początka. Za dwa tygodnie odbędzie się druga tura wyborów.
czytaj więcej...

(4 komentarzy)

Wczorajszy dzień, 13 listopada był pechowy dla obecnego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisława Początka. Przegrał pierwsze starcie z jednym z kontrkandydatów na ten urząd – Wiesławem Krajewskim – i to w dodatku w sądzie! Krajewski napisał w swojej ulotce (patrz zdjęcie) m.in.: „Nie do przyjęcia jest decyzja Burmistrza, który wyraził akceptację na budowę w centrum miasta nadajnika telefonii komórkowej, narażając mieszkańców na poważne konsekwencje zdrowotne". Burmistrz Początek zareagował na tę krytykę wyjątkowo nerwowo i skierował sprawę do sądu w tzw. trybie wyborczym. Żądaniem Początka było m.in. „Zakazanie ...Krajewskiemu... rozpowszechniania nieprawdziwej informacji w ulotce wyborczej, że obecny Burmistrz Stanisław Początek...'wyraził akceptację na budowę w centrum miasta dadajnika'...". Początek zakwestionował również wskazaną przez Krajewskiego w ulotce odpowiedzialność burmistrza za wcześniejsze próby doprowadzenia do budowy wiatraków w Nieczajnie Górnej. Początek zażądał także nakazania Krajewskiemu publikacji sprostowania „nieprawdziwych informacji zawartych w ulotce" np. w „Gazecie Krakowskiej i na stronie Urzędu Miejskiego, a nawet sporządzenia własnoręcznie napisanych przeprosin oraz zapłacenia 10.000 zł na cel charytatywny! Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił wczoraj te żądania burmistrza Początka jako niesłuszne. Gdy tylko będziemy dysponować sądowym uzasadnieniem tego postanowienia, opublikujemy je. Początkowi co prawda przysługuje jeszcze prawo do odwołania się od tej niekorzystnej dla siebie decyzji sądu, ale raczej należy wątpić, iż burmistrz zdecyduje się na ten krok, który ośmieszyłby go jeszcze bardziej. Tak więc można powiedzieć, iż burmistrz Początek przegrał pierwszą rundę z Wiesławem Krajewskim i wszystko wskazuje na to, iż poniesie kolejną porażkę jeśli nie 16 listopada, to dwa tygodnie później w drugiej turze.
czytaj więcej...

(3 komentarzy)

Wczoraj, 12 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem posłów Beaty Szydło i Edwarda Czesaka. Rekomendowali oni kandydata PiS na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej - Wiesława Krajewskiego oraz kandydata tej partii do Sejmiku Wojewódzkiego - Sebastiana Kądzielawę. Wiesław Krajewski wydał oświadczenie (patrz poniżej), w którym zarzucił burmistrzowi Stanisławowi Początkowi łamanie prawa.   Dąbrowa Tarnowska 12- 11- 2014 r. Oświadczenie w sprawie nielegalnie pobieranych opłat od dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska W nawiązaniu do debaty kandydatów na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej odbytej w dniu 10.11.2014 roku, w której poruszony był przez mnie temat dotyczący nieprawnie pobieranych opłat od dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dabrowa Tarnowska informuję, że Pan Stanisław Początek obecny Burmistrz a jednocześnie kandydat na kolejną kadencję, odpowiedzialny za gminną edukację, potwierdził że pobieranie opłat od rodziców za korzystanie z basenu w ramach realizowania podstawy programowej z wychowania fizycznego jest zgodne z obowiązującym prawem. Pragnę zatem oświadczyć, że Pan Początek swoją wypowiedzią wprowadza opinię publiczną w błąd, a stosowana praktyka pobierania pieniędzy od rodziców rażąco narusza obowiązujące prawo oświatowe o bezpłatnej edukacji w szkołach publicznych. Nic nie może tłumaczyć konieczności stosowania takich praktyk a nawet szczególnie bulwersująca wypowiedź obecnego Burmistrza że działalność basenu jest deficytowa. W związku z zaistniałą sytuacją i wyrażonym przez obecnego Burmistrza stanowiskiem o słuszności pobieranych opłat od dzieci za basen w godzinach lekcyjnych , wzywam Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do natychmiastowego zaprzestania tego nielegalnego procederu i poszanowania prawa. Wiesław KrajewskiKandydat na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  
czytaj więcej...

(2 komentarzy)

Dopiero wczoraj, 12 listopada miało miejsce wręczenie nagród wyróżniającym się w pracy nauczycielom dąbrowskim, choć Dzień Edukacji Narodowej, zwany także Dniem Nauczyciela, kiedy odbywać się powinny takie uroczystości, był już miesiąc temu. Jak łatwo się domyślić decyzja burmistrza Stanisława Początka o przesunięciu Dnia Edukacji na 12 listopada (formalnie może to zrobić Sejm - sic!) wiąże się zapewne z tym, iż za kilka dnia odbędą się wybory samorządowe i trzeba jakoś przypodobać się środowisku nauczycielskiemu. Oczywiście inną zupełnie sprawą jest samo uhonorowanie dąbrowskich nauczycieli nagrodami burmistrza. Przysłowia - jak wiadomo - są mądrością ludu. Jedno z nich mówi: "Obyś cudze dzieci uczył". Oddaje ono dobrze trud, odpowiedzialność, jakie wiążą się z zawodem nauczyciela. Nagradzanie wyróżniającyh się w pracy nauczycieli jest sympatycznym gestem ze strony władz. Szkoda, że odbyło się to wszystko z miesięcznym opóźnieniem.... Poniżej więcej zdjęć oraz relacja filmowa. Napiszemy o tym w grudniowym numerze "Prawdę mówiąc".
czytaj więcej...