styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Edukacja i Kultura

  Ma zaledwie 13 lat, a gra na saksofonie, keyboardzie i pianinie jak profesjonalista. Anita Ślęczkowska – dziewczyna z Maniowa (gmina Szczucin).   Anita Ślęczkowska jest uczennicą szóstej klasy Szkoły Podstawowej i drugiej klasy Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Mieszka w Maniowie w gminie Szczucin. Pasją tej 13-letniej, niezwykle uzdolnionej muzycznie i wokalnie dziewczyny jest gra na saksofonie, keyboardzie i pianinie. Anita ma piękny głos. Nagrała już płytę CD, na której znajdujemy osiemnaście piosenek. Płyta Anity
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Opublikowane przez nas artykuły opisujące niezbyt dobrą kondycję dąbrowskiej oświaty, co potwierdzają listy rankingowe, na których szkoły z Powiśla na pewno nie przodują, nie są oczywiście próbą jakiejś dyskredytacji środowiska, lecz wyrazem troski o poziom kształcenia na terenie powiatu dąbrowskiego. Poniżej prezentujemy kolejny tekst na ten temat. (red.) Początek roku szkolnego jest dobrą okazją, by rozpocząć debatę na temat kondycji dąbrowskiej oświaty. „Prawdę mówiąc", jak zauważyłem, sygnalizowało już, iż zapewne jedną z przyczyn problemów dąbrowskiej oświaty jest nieracjonalna struktura wydziału w Starostwie Powiatowym, który zajmuje się m.in. edukacją. By dąbrowskie szkoły ponadgimnazjalne (bo nimi zarządzają władze powiatowe) dogoniły szkoły tego typu z innych regionów Małopolski, po pierwsze musi zostać zreformowany wspomniany wydział. Musi zostać stworzona komórka, która będzie zajmować się wyłącznie edukacją. Na jej czele Zarząd Powiatu powinien postawić wyłonioną w drodze w końcu uczciwego konkursu osobę, która koordynować będzie działania, zmierzające do podniesienia poziomu kształcenia w dąbrowskich szkołach ponadgimnazjalnych, tak, by młodzież z Powiśla miała po maturze porównywalne szanse dostania się na dobre studia wyższe z uczniami z innych powiatów. W oświacie, tak jak zresztą wszędzie, najważniejszy jest człowiek. Dlatego należy zatrudniać nauczycieli według bardzo starannie opracowanych kryteriów, które preferować powinny nauczycieli wyjątkowo uzdolnionych i zaangażowanych w swoją pracę. Tylko dzięki pozyskaniu przez powiat dąbrowski dobrych nauczycieli można będzie podnieść poziom nauczania. Oświata powinna stanowić tę dziedzinę, w której musi nastąpić swego rodzaju „zawieszenie" broni między zwaśnionymi politycznie na Powiślu stronami. Wszyscy (niezależnie od poglądów politycznych i miejsca, zajmowanego obecnie na scenie politycznej), którzy mają coś do powiedzenia w tej dziedzinie, powinni być uważnie wysłuchani przez władze powiatu. Zarząd winien powołać do życia specjalną Radę, złożoną z wybitnych specjalistów, którzy opracowaliby szczegółowy plan ratowania dąbrowskiej oświaty. Jeśli plan taki byłby faktycznie realizowany, po kilku latach młodzież dąbrowska miałaby szansę uczęszczać do szkół o poziomie porównywalnym z krakowskim, tarnowskim czy nowosądeckim. Do tej akcji powinny przyłączyć się gminy, które zajmują się szkolnictwem podstawowym i gimnazjalnym, jako że nawet gdyby udało się podnieść znacząco poziom szkół ponadgimnazjalnych, to cała akcja spali na panewce, jeśli utrzymany zostanie niski poziom szkół podstawowych i gimnazjalnych. We wspomnianej Dąbrowskiej Radzie Oświaty powinni się więc znaleźć także reprezentanci gmin, którzy zajmują się szkolnictwem na tym poziomie. W tej chwili – z jednej strony jest już ostatni dzwonek, by ratować dąbrowskie szkolnictwo, z drugiej zaś nadarza się dobra okazja, by zreformować strukturę wewnętrzną Starostwa, w tym przede wszystkim wydział zajmujący się obok oświaty, rozwojem, promocją, ochroną zdrowia i Bóg wie, czym jeszcze. Po zesłaniu wszechwładnego w tym wydziale „nadnaczelnika" Krawca do Brnia (na pozycję Dyrektora Centrum Polonii), można by było zatrudnić tam w końcu kogoś, kto nie tylko będzie w stanie układać prawidłowo akta oświatowe na regałach wydziału, lecz będzie także w stanie skonstruować strategię odbudowy dąbrowskiej oświaty. Rada Powiatu powinna jak najszybciej odwołać Roberta Panterę z funkcji wicestarosty i powołać na jego miejsce kogoś, kto zna się naprawdę na oświacie. Moim zdaniem Pantera nie powinien być starostą także ze względów czysto etycznych. Jego obecnośc we władzach powiatu - w mojej ocenie - działa demoralizująco na młodzież, po tym , gdy dowiedzieliśmy się, że wprowadził w błąd wyborców w czasie ostatnich wyborów samorządowych. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, iż Pantera został swego czasu zobowiązany przez sąd do sprostowania nieprawdziwych informacji, dotyczących konkurenta politycznego. To jest dodatkowy, a może główny - powód, by go zastąpić kimś innym. W szkołach dąbrowskich jest naprawdę wielu wspaniałych nauczycieli, którzy nie mogą rozwinąć skrzydeł ze względu na krępujący ich gorset biurokratyczny, marazm, zachowawczość przełożonych. Jeśli wprowadzono by w życie program ratowania dąbrowskiej oświaty, na pewno zdecydowana większość nauczycieli przyjęłaby to z entuzjazmem. Nieodłącznym elementem takiej reformy powinno być zwiększenie wynagrodzenia (specjalne dodatki powiatowe) dla tych nauczycieli, którzy wyróżnialiby się w swej pracy. Przy tej okazji wypada zauważyć, iż zawód nauczyciela jest w naszym kraju traktowany wyjątkowo po macoszemu. W innych krajach wynagrodzenia nauczycieli są porównywalne z zarobkami innych grup zawodowych, które w Polsce niestety wynagradzane są znacznie lepiej niż nauczyciele. Powstałe w ten sposób dysproporcje zniechęcają wieli zdolnych ludzi do podejmowania pracy w szkole. Myślę, że zbliżające się wybory parlamentarne są świetną okazją dla pełnoletnich uczniów, ich rodziców oraz oczywiście nauczycieli dąbrowskich, by uważnie przeanalizowali programy kandydatów z Powiśla pod kątem zapowiadanych ewentualnie reform szkolnictwa dąbrowskiego oraz polskiego. nauczyciel dąbrowski P.S. W naszej najnowszej galerii zdjęć zamieszczamy fotografie z rozpoczęcia roku szkolnego w ZSP Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Brniu.
czytaj więcej...

(78 komentarzy)