styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Mędrzechów

Na pytanie postawione w tytule łatwo odpowiedzieć po obejrzeniu naszych relacji filmowych z sesji Rady Gminy Radgoszcz i Mędrzechów, które odbyły się 15 i 17 maja. Gmina Radgoszcz, a dokładniej mówiąc - stosunki w tej gminie różnią się tym od atmosfery, panującej w Gminie Mędrzechów, czym różni się stosunek wójta Radgoszczy Lupy do swych mieszkańców od relacji wójta Mędrzechowa - Korca ze swoimi mieszkańcami. Obrazuje to najlepiej zrelacjonowany przez nas filmowo przebieg sesji Rady Gminy Radgoszcz oraz sesji Rady Gminy Mędrzechów (patrz nasze relacje filmowe, a także galeria zdjęć, w której znaleźć można fotografie z obydwu sesji). W najbliższym, czerwcowym numerze naszego pisma zamieścimy relację z ostatniej sesji Rady Gminy Mędrzechów. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Konkurs na artykuły o Powiślu i Polonii dąbrowskiej - oferta pracy ! Atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych tekstów i zdjęć Jako że w lipcu 2012 minie 1 rok od wydania pierwszego numeru miesięcznika „Prawdę mówiąc" oraz startu naszego portalu www.pradwemowiac.pl ogłaszamy konkurs na najlepsze artykuły i zdjęcia, dotyczące powiatu dąbrowskiego oraz Polonii, wywodzącej się z tego terenu. Autorzy najlepszych prac mogą liczyć nie tylko na atrakcyjne nagrody, ale także na pracę. Wydawca i redakcja pisma i portalu „Prawdę mówiąc" ogłaszają konkurs na artykuły na temat Powiśla Dąbrowskiego lub Polonii dąbrowskiej w trzech kategoriach wiekowych: - poniżej 18 roku życia (wówczas wymagana jest zgoda rodzica na uczestnictwo w konkursie), - między 18 i 25 rokiem życia - oraz powyżej 25 roku życia. Na zwycięzcę w każdej z tych kategorii wiekowych czekają nagrody wartości 300 zł każda. Czekamy także na zdjęcia związane tematycznie z Powiślem. Ten konkurs jest otwarty wiekowo. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą dołączyć zgodę rodzica na uczestnictwo w konkursie. W przypadku konkursu fotograficznego jury przyzna także nagrodę wartości 300 zł dla zwycięzcy. Ponadto autorzy najlepszych prac mogą liczyć na pracę dla naszego wydawnictwa. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom naszego konkursu w czasie uroczystych obchodów pierwszej rocznicy powstania naszego pisma (nie później niż 10 września 2012 roku). Prace należy przynieść lub przesłać listownie lub mailowo do 11 sierpnia 2012 na adres redakcji: Redakcja „Prawdę mówiąc", ul. B. Joselewicza 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub prawde.mowiac1@gmail.com Artykuły (nie dłuższe niż dwie standardowe strony A4) i zdjęcia mogą dotyczyć wszystkiego, co się wiąże z powiatem dąbrowskim i Polonią. Może być to więc tematyka kulturalna, sportowa, religijna, polityczna, samorządowa. Każdy autor może dostarczyć tylko jeden tekst lub najwyżej trzy zdjęcia. Przy tej okazji oferujemy także pracę dla osób, które będą chciały zajmować się zbieraniem reklam dla naszego pisma i portalu. Oferujemy bardzo atrakcyjne prowizje od każdej reklamy, która zostanie opublikowana w naszym miesięczniku oraz portalu. Regulamin konkursu 1. Wydawca i redakcja miesięcznika i portalu „Prawdę mówiąc" ogłaszają konkurs na najlepsze artykuły w trzech kategoriach wiekowych: poniżej 18 roku życia (wymagana zgoda rodzica na udział w konkursie), między 18 i 25 rokiem życia oraz powyżej 25 roku życia oraz zdjęcie (wszystkie kategorie wiekowe, uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą dołączyć zgodę rodzica na uczestnictwo w konkursie), dotyczące powiatu dąbrowskiego i Polonii. 2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jeden artykuł (nie dłuższy niż standardowe dwie strony A4) oraz / lub najwyżej trzy zdjęcia do 11 sierpnia 2012, do godziny 15:oo na adres: B. Joselewicza 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub mailowo: prawde.mowiac1@gmailcom). Prace muszą do tego czasu znaleźć się w siedzibie redakcji. 3. Jury w składzie 3-osobowym (dwie osoby wyznaczone przez wydawcę i jedna osoba wyznaczona przez redaktora naczelnego) wybierze trzy najlepsze zdaniem jury artykuły w każdej z trzech w/w kategorii wiekowych oraz jedno najlepsze zdaniem jury zdjęcie. Jury może wziąć pod uwagę także ocenę internautów nadesłanych artykułów oraz zdjęć. 4. Każdy z trzech zwycięzców konkursu na najlepszy artykuł otrzyma nagrodę wartości 300 zł podobnie jak zwycięzca konkursu fotograficznego. 5. Nagrody zostaną wręczone wyłącznie osobiście 4 zwycięzcom konkursu w czasie uroczystych obchodów 1-szej rocznicy powstania naszego pisma (najpóźniej 10 września 2012 roku). 6. Wydawca pisma zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach (ich imion i nazwisk oraz miejscowości, w której mieszkają) na łamach swego pisma i portalu, na co uczestnicy – przystępując do udziału w konkursie – wyrażają zgodę. 7. Autorzy zwycięskich prac, przekazują wszelkie prawa autorskie do tychże prac wydawcy pisma „Prawdę mówiąc" i zgadzają się na ich wykorzystywanie według sposobów, określonych przez wydawcę naszego pisma. 7. Decyzje jury, powołanego przez wydawcę i redaktora pisma „Prawdę mówiąc" mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 8. Zastrzegamy sobie możliwość innego podziału nagród lub odwołania konkursu np. z uwagi na zbyt niskie - w stosunku do ilości zapowiedzianych nagród - zainteresowanie konkursem lub bardzo niski poziom przekazanych nam prac. 9. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
czytaj więcej...

(10 komentarzy)

Pod koniec roku 1989 z inicjatywy proboszcza, księdza Wojciecha Zygmunta powstała w Woli Mędrzechowskiej orkiestra dęta. Pierwszy raz wystąpiła publicznie 20 stycznia 1990 roku w Łososinie Dolnej. W jej skład wchodziło wówczas 12 osób. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania orkiestrą kierowało 5 kapelmistrzów: A. Brzezina, K. Pochroń, J. Skuza, K. Dzięgiel, a od czerwca 2011 roku – Andrzej Komorowski. W tej chwili orkiestrę instrumentów dętych tworzy 30 osób, ale w przeszłości było ich nawet 80. Są to studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Członkowie orkiestry mówią, że ich mottem są słowa księdza Zygmunta: „Bogu na chwałę, ludziom na radość". Orkiestra z Woli Mędrzechowskiej występowała m.in. podczas wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie, w czasie uroczystych obchodów 700-nej rocznicy śmierci św. Kingi w 1992 roku w Starym Sączu, podczas Święta Kwitnących Jabłoni w Łososinie Dolnej, na Festynie Misyjnym w Wadowicach, w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski w Budapeszcie 12 listopada 2011 roku. W czasie tego ostatniego występu, który trwał prawie 1 godzinę, orkiestra zaprezentowała repertuar, w którym znalazła się zarówno muzyka klasyczna, jak i utwory żołnierskie, marsze, a także muzyka rozrywkowa. Dzień później artyści z Woli Mędrzechowskiej wystąpili w czasie mszy za ojczyznę w polskim kościele w Budapeszcie. 27 listopada 2011 roku orkiestra wystąpiła w Sali Domu Ludowego w Mędrzechowie, prezentując między innymi takie kompozycje, jak: Abba Gold, Macarena, One moment in time Whitney Houston, Tears in heaven Erica Claptona, Polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Koncert zakończył się owacjami na stojąco. Orkiestra zajęła 3. miejsce w Paradzie Orkiestr Dętych Województwa Tarnowskiego 2 czerwca 1996 roku, otrzymała wyróżnienie w 3. Zakliczyńskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Nuty spod Batuty" w 2002 roku. Wójt Gminy Mędrzechów, Krzysztof Korzec nie ukrywa wielkiej dumy z działalności orkiestry z Woli Mędrzechowskiej. „Muzyka – najpiękniejsza i najwdzięczniejsza ze sztuk, połączyła grono starszych i młodszych entuzjastów, którzy swej miłości do harmonii dźwięków nadali kształt orkiestry" – to chyba najlepsza pointa tego, co dotychczas robili artyści z Woli Mędrzechowskiej. Prezentujemy tutaj zdjęcia z noworocznego, znakomitego (!) koncertu Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej, który odbył się 6 stycznia 2012 roku w Dąbrowskim Domu Kultury. Więcej zdjęć można znaleźć w GALERII ZDJĘĆ na naszym portalu www.prawdemowiac.pl Tam też można obejrzeć film z tegoż koncertu. red.
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Dzisiaj, tj. 6 stycznia 2012, w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się noworoczny koncert Orkierstry Dętej z Woli Mędrzechowskiej. W dzisiejszych czasach to, co robią ci młodzi artyści z małej miejscowości na Powiślu, jest fenomenem. Kilkadziesiąt osób zaangażowało się w przedsięwzięcie, które nie tylko przynosi wspaniały efekt artystyczny, ale pozwala odzyskać wiarę w młodego człowieka, który niekoniecznie wolny czas musi spędzać przy kuflu piwa. Brawo Wola Mędrzechowska. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że już teraz - obok Zalipia - Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej jest "produktem" eksportowym Powiśla numer dwa. Byle tylko znalazł się ktoś, kto wypromuje tych wspaniałych, młodych artystów. W naszej GALERII ZDJĘĆ można obejrzeć zdjęcia z piątkowego koncertu noworocznego, zaś w RELACJACH FILMOWYCH - kilka odcinków filmu z tegoż koncertu. W kolejnym numerze PRAWDĘ MÓWIĄC (na początku lutego) będzie można przeczytać artykuł na temat Orkietry Dętej z Woli Mędrzechowskiej.  
czytaj więcej...

(19 komentarzy)

Kazimierz Światłowski (56 l.) sołtysem w Grądach (gmina Mędrzechów) jest już od ponad 20 lat. Cieszy się tutaj szacunkiem. Równocześnie jest radym gminnym i szefem OSP. Sołtysa trochę smuci to, że młodzi ludzie we wsi nie angażują się tak bardzo, jak dawniej, w pracę społeczną. Pan Kazimierz z dumą pokazuje nowy nabytek jednostki OSP w Grądach – wóz strażacki, zakupiony dzięki ofiarności mieszkańców wsi oraz pomocy wójta. Sołtys zwraca uwagę na ciężką sytuację rolników, na przykład nieopłacalność hodowli trzody chlewnej. Bezrobocie owszem jest, ale nie ma co narzekać: „Jak się komu robić chce, to jedzie za granicę, a jak się nie chce, to idzie do gminy na interwencję lub staż, ale przecież to rozwiązanie tylko chwilowe dla młodego człowieka". Sołtys Światłowski podkreśla, że mało kto wie, iż w gminie Mędrzechów ok. 60% pól uprawnych zalała woda w czasie ubiegłorocznej powodzi. „Mamy 130 km rowów. Gmina nie może finansować ich konserwacji, bo nie są naszą własnością" – mówi sołtys. Ubolewa nad koniecznością likwidacji miejscowej szkoły podstawowej. Zagrożone likwidacją może być także dopiero co wyremontowane przedszkole. Niż demograficzny robi swoje. Radny Światłowski chwali wójta. Krzysztof Korzec jest wójtem Gminy Mędrzechów, w której mieszka ok. 3.600 osób, drugą kadencję. W jego gminie rodzice płacą zaledwie 10 zł miesięcznie za całodniowy pobyt dziecka w przedszkolu. Gmina jest dumna ze swej hali sportowej. Być może powstanie także amfiteatr? Sołtys i radny gminny zarazem Światłowski ceni niezależność wójta, jego bezpartyjność. patrz relacja filmowa z sesji Rady Gminy Mędrzechów na naszym portalu: www.prawdemowiac.pl
czytaj więcej...

(5 komentarzy)