styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Regulamin konkursu

2012-08-14 16:07

- wygraj telewizor

Regulamin konkursu

1. W naszym konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i dostarczą nam (adres: B. Joselewicza 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) osobiście albo przyślą pocztą 10 kuponów ze strony 23 z 10 kolejnych numerów naszego pisma (z numerów od sierpnia 2012 do maja 2013) do 1 czerwca do godziny 15:oo, 2013 roku oraz wymyślone przez siebie hasło promujące Powiśle Dąbrowskie. Decyduje czas otrzymania przez nas tychże kuponów i hasła (a nie np. data stempla pocztowego).

2. Wraz z w/w kuponami uczestnicy konkursu muszą dostarczyć nam równocześnie pod ten sam adres i w tym samym terminie wymyślone przez siebie hasło, które ma promować Powiśle Dąbrowskie. Hasło należy wpisać w wyznaczonym miejscu na kuponie, wyciąć i dostarczyć równocześnie z w/w 10 kuponami.

3. Jury w składzie 3-osobowym (dwie osoby wyznaczone przez wydawcę i jedna osoba wyznaczona przez redaktora naczelnego) wybierze 3 najlepsze zdaniem jury hasła i ustali kolejność miejsc według wartości promocyjnej hasła. Jury może posiłkować się opinią internautów, którzy mogą głosować na naszym portalu na przekazane nam hasła. Jury może (choć nie musi) wziąć pod uwagę opinie i głosowanie internautów.

4. Osoba, która będzie autorem hasła najlepiej promującego Powiśle – zdaniem jury – otrzyma pierwszą nagrodę – telewizor nowej generacji, autor hasła, które zajmie drugie miejsce, otrzyma 200 zł, zaś za trzecie miejsce w naszym konkursie autor hasła otrzyma 100 zł.

5. Nagrody zostaną wręczone wyłącznie osobiście zwycięzcom konkursu w siedzibie redakcji i wydawcy najpóźniej do 30 czerwca 2013.

6. Nagroda pierwsza nie podlega wymianie na gotówkę.

7. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród przez zwycięzców konkursu, wydawca pisma zobowiązany będzie do pokrycia tego typu wydatków.

8. Wydawca pisma zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach (ich imion i nazwisk oraz miejscowości, w której mieszkają) na łamach swego pisma i portalu, na co uczestnicy – przystępując do udziału w konkursie – wyrażają zgodę.

9. Autorzy zwycięskich haseł, promujących Powiśle, przekazują wszelkie prawa autorskie do tychże haseł wydawcy pisma „Prawdę mówiąc" i zgadzają się na ich wykorzystywanie według sposobów, określonych przez wydawcę naszego pisma.

10. Decyzje jury, powołanego przez wydawcę i redaktora pisma „Prawdę mówiąc" mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

11. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu np. z uwagi na zbyt niskie - w stosunku do ilości zapowiedzianych nagród - zainteresowanie konkursem (mniejsza liczba uczestników niż 3) lub bardzo niski poziom przekazanych nam haseł, promujących Powiśle. Zastrzegamy sobie także prawo do innego podziału nagród przypadających za kolejne miejsca w konkursie.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Wróć

Dodaj komentarz

* - pole wymagane