styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Radgoszcz

23 października odbyła się sesja Rady Gminy Radgoszcz, na której radni stosunkiem głosów 12:3 podjęli uchwałę pozwalającą gminie na emisję obligacji, czyli zaciągnięcie pewnego rodzaju nowej pożyczki, której spłata za 7-10 lat może doprowadzić Radgoszcz do ruiny.   Gmina Radgoszcz, jedna z najbiedniejszych w naszym regionie, już od dawna znajduje się w bardzo ciężkiej dla niej sytuacji finansowej. W przyszłym roku zmienia się dopuszczalna granica zadłużenia samorządów i jest wysoce prawdopodobne, że gminie Radgoszcz nie udałoby się jej nie przekroczyć. Dalsze zaciąganie kredytów stało się niemożliwe. Wymyślono więc rozwiązanie, za które zapłacą dzisiejsi 8- i 11-latkowie. Wójt Lupa (PSL) oraz popierająca go większość 12 radnych (wszystkich jest 15), postanowili wyemitować tzw. obligacje komunalne.   Każdemu opłaci się kupić takie obligacje ze względu na atrakcyjne oprocentowanie oraz pewność, że ten, kto je emituje, czyli gmina (w jak ciężkiej sytuacji finansowej by nie była), nie zbankrutuje przecież  za 7-10 lat, gdy będzie ona musiała je wykupić. Każdy zarobi, oprócz mieszkańców gminy. Ci bowiem będą musieli zostać - w przypadku tak biednej gminy jak Radgoszcz – obciążeni dodatkowymi podatkami, opłatami etc., bo dotychczasowe dochody biednej gminy są za małe, by w pewnym momencie mieć wystarczająco dużo pieniędzy na wykup obligacji (w sumie w tym przypadku ok. 10 mln zł) .   Z punktu widzenia obecnych władz jest to sprytna taktyka. Nie ma kasy, nie można wziąć kolejnych kredytów, więc zadłuża się gmina na konto przyszłego pokolenia. Wiadomo przecież, że Lupa nie będzie burmistrzem za 7-10 lat, a Zuziak – przewodniczącym rady. O znalezienie pieniędzy będą musieli się zatroszczyć już inni.   Wróćmy jednak na salę obrad. Już na początku przewodniczący Zuziak wyznaczył mediom takie miejsce w kącie sali, że moożna było stamtąd sfotografować jedynie plecy radnych. Być może nasze wcześniejsze zdjęcia przewodniczącego i radnych popierających wójta Lupę nie przypadły do gustu władzom gminy? Następnie okazało się, że do kancelarii Rady Gminy wpłynęło już pismo od wojewody małopolskiego dotyczące wyroku w sprawie przewodniczącego Zuziaka (po tym, gdy nasza redakcja ujawniła, iż wskutek tego wyroku Zuziak powinien stracić mandat radnego). Teraz wojewoda sprawdza, jaki los powinien spotkać Zuziaka po w/w wyroku (przypomnijmy Zuziak złożył nieprawdziwe oświadczenia majątkowe).   Opozycyjny radny Luszowiecki stwierdził, że emisja obligacji może skończyć się tragicznie dla gminy, zaś radny Żaba określił całą tę operację mianem „szaleństwa” i „przekrętu” oraz  „oszukiwania ludzi”. Wójt Lupa z rozbrajającą szczerością wyznał, że emisja obligacji służyć ma spłacie dotychczasowych długów gminy. Zresztą potwierdzone to zostało w samej uchwale na ten temat. Radny Żaba podkreślił, że emisja będzie bardzo kosztowną operacją, bo obligacje będą warte 6,5 mln zł, a gmina faktycznie za całość działań zapłaci prawie 10 mln zł.   Cały ciężar finansowy przesunięty zostanie na lata 2020-2023. Co się jednak wówczas stanie, gdy dochody własne gminy będą za małe? Wówczas obciążeni zostaną mieszkańcy gminy Radgoszcz.  Radny Żaba miał pretensje do wójta Lupy, iż ten nie poinformował mieszkańców gminy o tym „szalonym pomyśle”. Uchwałę w sprawie emisji poparało 12 pro-Lupowych radnych, a 3 radnych opozycyjnych głosowało przeciw.   Po sesji usiłowaliśmy spytać przewodniczącego Zuziaka, dlaczego złożył fałszywe oświadczenia majątkowe i czy teraz z powodu prawomocnego już wyroku w tej sprawie spodziewa się utraty mandatu radnego. Pytaliśmy też, czy to prawda, iż przed jego domem mają być organizowane codziennie o godzinie 17:oo demonstracje do chwili, aż sam nie złoży mandatu? Przewodniczący Zuziak nie był jednak zbyt rozmowny. Jak zareagował, można zobaczyć na filmie, na naszym portalu. Jeśli doszłoby faktycznie do tego typu pikiet przed domem Zuziaka, współczujemy mu, gdyż nie będzie mógł spokojnie oglądać TELEEXPRESSU o godz. 17:oo.
czytaj więcej...

(2 komentarzy)

Przedwczoraj, 5 grudnia, w Radgoszczy odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Jeden z radnych, poirytowany postawą wójta Lupy, stwierdził w pewnym momencie: „Traktuje nas pan jak ćwierćwałków…." Najpierw radni opozycyjni (Luszowiecki i Żaba) zaprotestowali przeciwko trybowi zwołania sesji nadzwyczajnej i jej programowi. Twierdzili, iż zostali zaskoczeni tak nagłym zwołaniem posiedzenia oraz ilością punktów jej porządku. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest bowiem wówczas, gdy istnieje nagła potrzeba rozpatrzenia 1-2 punktów. Przewodniczący rady Zuziak tłumaczył się, że sesja zwołana została w nagłym trybie, gdyż taki był wniosek wójta Lupy. Jednym z punktów tejże sesji było podwyższenie kapitału nowego Gminnego Centrum Zdrowia z 10 do 50 tysięcy złotych. Radny Stanek oraz Luszowiecki wypomnieli wójtowi Lupie, iż nie zechciał wziąć poważnie pod uwagę ich wcześniejszych wniosków, by kapitał GCZ od początku był wyższy. Wójt Lupa był jednak wówczas głuchy na propozycje. Ma refleks żółwia i nie potrafi przewidzieć skutków swych decyzji. Radny Żaba był zirytowany brakiem planu, sprawozdania, zawierającego jakieś szczegóły funkcjonowania nowego Gminnego Centrum Zdrowia. Uznał, że wójt traktuje radnych niepoważnie (jak „ćwierćwałków”), gdyż nie prezentuje jakiejś spójnej koncepcji działania GCZ oraz bilansu otwarcia. Następnie radni przegłosowali propozycję odrzucenia nowych opłat za wodę i ścieki, które przedstawił dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Radni opozycyjni zauważyli, że skoro dyrektor proponuje nowe stawki, to chyba musiał to jakoś wyliczyć na podstwie kosztów funkcjonowania GZGK. Teraz albo gmina dopłaci temu zakładowi komunalnemu, by wyrównać różnicę, po odrzuceniu nowych stawek, albo te wszystkie wyliczenia są fikcją. Czy dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej nie wie, co czyni, proponując nowe wyższe opłaty za wodę i ścieki na terenie gminy Radgoszcz? Jeśli wójt kwestionuje propozycje dyrektora (a więc jego wyliczenia), to powinien zwolnić tak niekompetentnego podwładnego, albo dyrektor GZGK powinien sam podać się do dymisji? Po raz kolejny można było na sesji Rady Gminy Radgoszcz odnieść wrażenie, iż bardzo słabym elementem zarządzania jest tu planowanie, a racjonalna polityka wyprowadzania gminy z trudnej sytuacji finansowej po prostu nie istnieje. Wydaje się, że wójt Lupa, sekretarz Kopia i przewodniczący rady Zuziak w tej chwili ograniczyli swą aktywność do odliczania 52 tygodni, które pozostały im do końca kadencji. Poniżej prezentujemy więcej zdjęć (w galerii) oraz relację filmową z sesji.  
czytaj więcej...

(3 komentarzy)

Od jednego z naszych czytelników z Radgoszczy otrzymaliśmy poniżej prezentowane zdjęcia z ciekawymi informacjami na temat rzekomego przekazywania ziemi, wydobywanej koło zbiornika wodnego w Narożnikach, niektórym, podobno (?) wybranym mieszkańcom tej gminy. W związku z tym zadaliśmy kilka pytań wójtowi Lupie, przewodniczącemu rady gminy Radgoszcz - Zuziakowi oraz radnemu powiatowemu – Bączkowi.    Ponieważ do dnia złożenia tego numeru do druku nie otrzymaliśmy odpowiedzi, pozwalamy sobie tutaj zadać podobne pytania. Zachęcamy także Czytelników, zwłaszcza z terenu gminy Radgoszcz, do pomocy w rozwiązaniu tej ciekawej zagadki. Odpowiedzi na te pytania będą stanowić znaczące uzupełnienie materiału, którym już dysponujemy w tej chwili.   1. Czy widoczne na zdjęciach działki, na których jest ziemia, znajdują się na terenie gminy Radgoszcz? 2. Do kogo należą działki, na których znajduje się ziemia prezentowana na zdjęciach? 3. Skąd została przywieziona ta ziemia? 4. Ile samochodów (i jakiej pojemności) transportowało tę ziemię? 5. Jaka jest wartość widocznej na zdjęciach ziemi? 6. O ile wzrosła wartość działek wskutek położenia na nich tej ziemi? 7. Czy byli także inni chętni, którzy chcieli pozyskać tę ziemię i czy w ogóle wiedzieli, że ziemię tę można otrzymać? 8. Ile zapłacili za tę ziemię właściciele działek widocznych na zdjęciach? 9. Jaki związek z terenem, z którego została wybrana ziemia, mają właściciele działek, na których znalazła się ziemia?   Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na te pytania...
czytaj więcej...

(4 komentarzy)

Pod koniec sierpnia nad zbiornikiem wodnym w Narożnikach (gmina Radgoszcz) Powiśle pożegnało lato 2013.   Najciekawszym punktem „Pożegnania lata” był występ znakomitych, młodych tancerzy ze szkoły tańca EMIKA - patrz: www.emika.pl   Na naszym portalu www.prawdemowiac.pl  prezentujemy więcej zdjęć z tej imprezy oraz film.  - patrz niżej:
czytaj więcej...