styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Szczucin

26 września odbyła się kolejna sesja szczucińskiej Rady Miejskiej. Dyrektor miejscowej szkoły alarmowała radnych, iż w zimie opady śniegu mogą doprowadzić do zawalenia się dachu szkoły. Najpierw szczucińscy samorządowcy przedstawili swe pretensje dotyczące słabych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Dowiedzieliśmy się także, iż już wkrótce Borki mogą być nieprzejezdne dla samochodów. Mieszkańcy tej miejscowości chcą zablokować ruch na drodze, protestując przeciw rozebraniu chodnika. W czasie sesji zwracano także uwagę na tragiczny stan poboczy. Dyrektor szczucińskiej szkoły poinformowała radnych, iż dach szkoły jest w tak fatalnym stanie, iż zimowe opady śniegu mogą spowodować jego zawalenie, zaś szpary w oknach są tak duże, iż ogrzewane w praktyce jest bardziej powietrze na zewnątrz szkoły niż jej klasy czy korytarze. Burmistrz zadeklarował, iż remont szkoły zostanie przeprowadzony w przyszłym roku.    Poniżej prezentujemy więcej zdjęć oraz relację filmową z sesji. W kolejnym, listopadowym numerze „Prawdę mówiąc” ukaże się artykuł na temat tej sesji.
czytaj więcej...

(3 komentarzy)

Zaplanowane przez władze powiatu dąbrowskiego przekształcenia ZSP w Szczucinie pociągnęły za sobą ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora nowej placówki oświatowej, czytaj: pozbawienie stanowiska dotychczasowego dyrektora szczucińskiej szkoły Jana Giery, mimo, że osiągała ona najlepsze wyniki maturalne spośród wszystkim szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiśla Dąbrowskiego.   W skład komisji konkursowej, która miała wybrać nowego dyrektora z ramienia organu prowadzącego tę placówkę, czyli – Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – weszli obok Marioli Smolorz - Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia – czyli wydziału, który zajmuje się prawie wszystkim, radni powiatowi koalicji rządzącej Andrzej Urbanik oraz Łukasz Ożóg. Mariola Smolorz jako naczelnik wydziału  odpowiedzialnego m.in. za dąbrowską oświatę jest współodpowiedzialna za jej tragicznie niski poziom, o czym pisaliśmy wielokrotnie w przeszłości i w związku z tym sama powinna stracić to stanowisko, a nie oceniać innych, którzy chcą być dyrektorem jednej z dąbrowskich szkół. Jednak znacznie bardziej kuriozalny charakter miał udział w komisji konkursowej radnego Andrzeja Urbanika, który na co dzień prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie, zna się więc o wiele lepiej np. na zbieraniu śmieci niż edukacji. Szczytem irracjonalnego działania było powołanie do komisji konkursowej innego radnego (z PSL-u) Łukasza Ożoga, który pracuje jako „starszy specjalista” w Wydziale Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej. Dyrektora szkoły szczucińskiej wybierał więc m.in. PSL-owski radny-specjalista od identyfikacji zwierząt. Ożóg zasłynął swego czasu wyjątkowym zainteresowaniem zdjęciami damskich majtek, które na sesji Rady Powiatu pokazywał radnym jego towarzysz partyjny starosta Kwiatkowski. na zdjęciu powyżej: Specjalista od identyfikacji zwierząt, radny Łukasz Ożóg okazał się także specjalistą od edukacji….   Jan Giera nie będzie więc dyrektorem szczucińskiej placówki oświatowej. Został nim Witold Błaszcz, specjalista od tężyzny fizycznej, nauczyciel wychowania fizycznego. Dotychczas szkoła osiągała najlepsze wyniki maturalne na Powiślu, teraz zapewne jej absolwenci odznaczać się będą wyjątkowo dużą sprawnością fizyczną?   Przy tej okazji zauważyć należy, iż także szczucińskie gimnazjum okazało się niedawno najlepszym w powiecie dąbrowskim. Jego uczniowie uzyskali najlepsze na Powiślu wyniki egzaminu końcowego – w części humanistycznej – 67,6 proc., a w części matematyczno-przyrodniczej – 63,3 proc. Dla porównania – najsłabsze wyniki na Powiślu odnotowano w Gimnazjum Nr 1 w Radgoszczy – odpowiednio – 51,1 proc. i 43,9 proc. oraz w Gimnazjum Nr 2 w Luszowicach – 49,8 proc. i 48,4 proc. Na szczęście gimnazja nie podlegają władzom powiatu, lecz gminy, należy mieć więc nadzieję, iż szczucińskie gimnazjum będzie mogło funkcjonować spokojnie także w przyszłości. Dodać wypada również, że słabe wyniki gimnazjów w gminie Radgoszcz to zapewne wynik m.in.  funkcjonowania wójta Marka Lupy (z PSL-u).   Niestety obecne władze dąbrowskie prowadzą fatalną politykę oświatową, o ile w ogóle można to nazwać jakąś polityką. Była dyrektor ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej dr Chrabąszcz, która osiągała dobre wyniki nauczania w swojej szkole, najpierw – podobnie jak Giera – straciła stanowisko dyrektora szkoła, a następnie w ogóle straciła pracę w ZSP Nr 1!   Aż strach pomyśleć, jak słabe wyniki mogą uzyskać uczniowie dąbrowskich szkół w przyszłym roku. Jeśli rodzicom zależy na dobrym wykształceniu dzieci, powinni zastanowić się, jakie kroki należy podjąć, by zapobiec w przyszłości obniżaniu poziomu kształcenia wskutek fatalnej polityki personalnej władz powiatu dąbrowskiego.
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Przedwczoraj, 10 września Sąd Pracy (okręgowy czyli drugiej instancji) w Tarnowie uchylił w całości poprzedni wyrok rejonowego Sądu Pracy w sprawie przywrócenia do pracy w b. ZSP w Szczucinie nauczycielki języka włoskiego. Apelację złożył jeszcze Jan Giera, który pozbawiony został niedawno stanowiska dyrektora tego zespołu szkół szczucińskich przez władze powiatu. Tym samy grupa trzymająca władzę na Powiślu doznała kolejnej porazki sądowej. Nauczycielka, którą niektórzy nazywają "Włoszką" nie posiadała stosownych kwalifikacji, a mimo to została zatrudniona przez poprzednika Giery i pracowała tam cały czas jako nauczycielka języka włoskiego, o czym już pisaliśmy swego czasu. Gdy dyrektor Giera, mając na uwadze brak odpowiednich kwalifikacji "Włoszki", zmienił nauczycielkę języka włoskiego na inną, posiadającą kwalifikacje, "Włoszka" skierowała pozew do sądu i - o dziwo - w pierwszej instancji wygrała w Sądzie Rejonowym! Giera, jeszcze zanim został pozbawiony stanowiska przez władze powiatu, zdążył złożyć apelację do Sądu Okręgowego, który przedwczoraj nie zostawił suchej nitki na poprzednim wyroku Sądu Rejonowego, korzystnym dla "Włoszki". Tym samym okazało się, że dyrektor Giera miał rację. Piszemy o porażce grupy sprawującej władzę na Powiślu, jako że nauczycielka wcześniej startowała w wyborach samorządowych z listy komitetu wyborczego "Wspólnota Samorządowa", który co prawda w samym Szczucinie jest w Radzie Miejsiej w opozycji wobec burmistrza Sipiora (z tej samej listy startował np. lider szczucińskiej opozyji Kazimierz Żurek), ale środowisko to na poziomie powiatu można uznać za związane z układem rządzącym na Powiślu. Sama szkoła szczucińska, o której tu mowa, jest powiatową. Niedawno władze powiatowe doprowadziły do pozbawienia Jana Giery stanowiska dyrektora, mimo jego sukcesów. Giera przegrał "konkurs". Zwycięstwo Giery w sądzie (formalnie apelację złożyła szkoła szczucińska) można więc uznać za sukces nie tylko prawdy i sprawiedliwości, ale także za zwycięstwo człowieka niewygodnego dla władz powiatu dąbrowskiego i tym samym za porażkę środowiska, które w praktyce sprawuje władzę w tym powiecie. Więcej napiszemy o tej sprawie w październikowym numerze "Prawdę mówiąc". Poniżej relacja filmowa z rozprawy sądowej z obszernymi fragmentami uzasadnienia wyroku niekorzystnego dla "Włoszki". 
czytaj więcej...

(32 komentarzy)

11 czerwca 2013 na posiedzeniu Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego doszło po raz pierwszy w tej kadencji do podjęcia uchwały przez jedną z komisji Rady Powiatu, która jest skargą tejże komisji do Wojewody Małopolskiego na działania Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i Zarządu Powiatu, któremu przewodniczy. W tym samym czasie – jak dowiadujemy się od mieszkańców gminy Szczucin – ma powstać Komitet Referendalny, który chce odwołać starostę Kwiatkowskiego przed upływem tej kadencji.   Najpierw radny PiS Wiesław Krajewski zauważył, iż zadłużenie dąbrowskiego szpitala jest niebezpiecznie duże, a władze starają się bagatelizować ten fakt. Straty finansowe szpitala sięgają już w sumie 6 milionów złotych. Krajewski pytał, gdzie jest plan restrukturyzacji szpitala.Następnie członkowie Komisji Edukacji zapoznali się z dwoma pismami dyrektora ZSP w Szczucinie, Jana Giery, który już niedługo – decyzją władz powiatu – straci swe stanowisko. W końcu radni nie mogli zapoznać się z oceną pracy Giery, która nie trafiła do jego rąk w przewidzianym prawem terminie. Co więcej, pierwotnie – jak się okazało na posiedzeniu komisji - została zaniżona przez władze powiatu z wyróżniającej na dobrą. Okazało się, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom władz powiatu, stanowisko straci także wicedyrektor szczucińskiej szkoły, co wyjątkowo oburzyło szefa Komisji Edukacji, radnego Krzysztofa Bryka. Stwierdził on w pewnym momencie: „Zostałem oszukany”. Przewodniczący Komisji Edukacji dodał, iż władze powiatu wprowadziły w błąd nie tylko pracowników szczucińskiej szkoły, ale także radnych, zapewniając najpierw, iż nikt nie straci pracy. Teraz okazuje się, że będzie inaczej – krytykował Zarząd Powiatu i starostę Kwiatkowskiego, i wicestarostę Panterę radny Bryk. Radny Krajewski z kolei zauważył, iż władze powiatu nie zrobiły praktycznie nic w sprawie przekształcenia szczucińskiej szkoły, choć były do tego zobowiązane uchwałą Rady Powiatu. Skrytykował także to, iż dyrektor Giera nie otrzymał od władz powiatu oceny swej pracy w przewidzianym prawem terminie. W końcu Krajewski zaproponował członkom Komisji Edukacji, by ta skierowała do Wojewody Małopolskiego skargę na bezczynność starosty i Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w sprawie przekształcenia szkoły w Szczucinie oraz niedostarczenie dyrektorowi Gierze we właściwym terminie oceny jego pracy, co stanowi naruszenie obowiązującego w Polsce prawa.   Ku naszemu zdumieniu wniosek Krajewskiego uzyskał większość głosów członków Komisji Edukacji, co oznacza, iż skarga na działania Kwiatkowskiego zostanie skierowana przez tę komisję do Wojewody Małopolskiego. Jest to pierwszy przypadek przegłosowania tego typu wniosku przez jedną z komisji Rady Powiatu Dąbrowskiego, co można interpretować jako początek rozpadu rządzącego na Powiślu układu. Co więcej, dotarła do nas informacja, iż oburzeni na władze powiatu dąbrowskiego mieszkańcy Szczucina tworzyć zaczęli Komitet Referendalny w celu odsunięcia starosty Kwiatkowskiego od władzy jeszcze przed końcem kadencji (wybory mają się odbyć dopiero jesienią 2014). Jeśli Komitet ten zbierze odpowiednią liczbę podpisów, może faktycznie dojść do odwołania całej Rady Powiatu Dąbrowskiego, w tym i starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, i wicestarosty Roberta Pantery.   Można więc zauważyć radykalizację nastrojów nie tylko na ogólnopolskiej scenie politycznej, ale także na tak zwanej „prowincji”. Ludzie mają stopniowo dosyć nieudolności i nieuczciwości władzy w Polsce. Na naszym portalu można obejrzeć więcej zdjęć z posiedzenia Komisji Edukacji oraz relację filmową. (Na zdjęciu powyżej fragment kalendarza wydanego przez Starostwo Powiatowe. Wisi on w pomieszczeniu, w którym obradowała komisja. Jak pamiętamy starosta Kwiatkowski ma słabość do pokazywania bielizny oraz specyficznego sposobu parzenia herbaty. Nie dziwimy się więc publikacji tego typu reklam w powiatowym kalendarzu.)
czytaj więcej...

(13 komentarzy)